Aarhus Universitets segl

Dimittendundersøgelse

Formål

AU gennemfører en dimittendundersøgelse for at have en løbende dialog med universitetets dimittender. Undersøgelsen bidrager med viden om dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet, arbejdsmarkedets kompetencebehov og dimittendernes videre karriereforløb. Det er helt centralt at inddrage dimittendernes perspektiv og vurderinger i den løbende udvikling af uddannelserne og tilpasning til samfundets behov.

Om undersøgelsen

Dimittendundersøgelsen på AU består af en spørgeskemaundersøgelse om 1-2 års dimittender, der baserer sig på Danmarks Studieundersøgelse. Data indsamles af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet. Der indgår dimittender fra kandidat- og professionsbacheloruddannelser samt uddannelsen i klinisk tandteknik. AU’s dimittender stilles ekstra spørgsmål i udvalgte år. I 2020 gennemførte Epinion på vegne af AU parallelt en spørgeskemaundersøgelse for 5-6 års kandidatdimittender.

Som supplement til spørgeskemaresultater med dimittendernes vurderinger indsamles også registerbaserede data om dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsforhold.

Hyppighed

Danmarks Studieundersøgelse -dimittendundersøgelsen gennemføres i en 2-årig kadence, men kadencen har været forskudt og er derfor blevet gennemført både i efteråret 2020 og 2021. De registerbaserede data opdateres løbende.

Opfølgning

Resultaterne fra undersøgelsen anvendes efter behov i forbindelse med den årlige status på kvalitetsarbejdet samt uddannelsesevalueringer. Endvidere kan resultaterne inddrages i dialogen med aftagerne om arbejdsmarkedets kompetencebehov og dimittenders overgang til job.

Udvalgte data fra undersøgelsens resultater indgår endvidere som information til kommende studerende samt til understøttelse af rekrutterings- og vejledningsindsatsen, fx på bachelor.au.dk og kandidat.au.dk samt Arts karrierekatalog.