Aarhus Universitets segl

Om kvalitetsarbejdet på AU

Kvalitetspolitik, kvalitetssystem og kvalitetsarbejde

Det er afgørende, at AU’s uddannelser kendetegnes ved dyb faglighed såvel som et engagerende studiemiljø. Ved at udbyde uddannelser på det højeste internationale niveau ønsker vi, at vores kandidater udvikler sig fagligt og personligt samt tilegner sig stærk akademisk dannelse. For at fastholde og konkretisere dette, har universitetet i 2021 vedtaget en ny kvalitetspolitik for uddannelsesområdet, der sætter en tydelig, værdibaseret retning for arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle AU’s uddannelser.

Politikken tager udgangspunkt i den studerendes perspektiv og fokuserer på, hvordan universitetet ønsker, at de studerende møder universitet, og hvordan AU skaber de rette forudsætninger for, at de studerende kan engagere sig i deres studie fra gymnasieelevens perspektiv, over studiestart, under studiet og til dimission og fodfæste på arbejdsmarkedet.

I forlængelse heraf er politikken opdelt i 4 delpolitikker:

Delpolitik 1: Den gode studiestart

Delpolitik 2: Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser

Delpolitik 3: Motiverende studie- og læringsmiljøer

Delpolitik 4: Stærke kandidater med relevante kompetencer

Med kvalitetspolitikken som retningssættende og kvalitetsorganisationen som primære aktører, arbejder AU løbende og systematisk med sikring og udvikling af uddannelseskvaliteten indenfor et fælles kvalitetssystem. Systemet har til formål at omsætte værdierne i konkrete standarder, processer og handlinger på tværs af organisationen.

Kvalitetssystemet tilvejebringer desuden dokumentation af kvalitetsarbejdet på alle niveauer og understøtter et sammenhængende informationsflow mellem organisatoriske niveauer samt en klar opgave- og ansvarsdeling blandt aktørerne. Systemet består af tre proces spor, der sikrer sammenhæng og involvering på alle organisatoriske niveauer.

De tre spor indfanger det omfattende kvalitetsarbejde fra den daglige, løbende udvikling af uddannelserne over de årligt tilbagevendende statusmøder og uddannelsesevalueringer, til den tværgående strategiske udvikling af universitetets samlede uddannelsesportefølje og kvalitetssystem.

Du kan læse mere om de tre spor ved klikke på: Kvalitetsprocesserne til venstre her på siden.