Aarhus Universitets segl

Den gode studiestart

På Technical Sciences tager vi udgangspunkt i AU's overordnede kvalitetspolitik, når vi skal sikre vores studerende den bedst mulige studiestart. Det betyder konkret, at vi har fokus på rekruttering, studieintro og første studieår. Det kan du læse mere om på undersiderne til delpolitikken.

AU ønsker at understøtte det rigtige studievalg, at give alle studerende en god start på studielivet og at lette overgangen til livet som studerende.


1. Kommende studerende på AU skal kunne træffe et afklaret uddannelsesvalg

AU skal medvirke til at skabe et godt match mellem studerende og uddannelse. Kommende studerende skal have adgang til relevant, retvisende og lettilgængelig information og kvalificeret vejledning om studievalg, herunder uddannelsernes optagelseskrav, indhold, niveau og karrieremuligheder. I den forbindelse skal den nære kontakt til bl.a. gymnasieskolen spille en væsentlig rolle.

2. Studerende skal opleve at blive integreret i studiets faglige og sociale fællesskaber

Studerende skal opleve at begynde på deres studier i inspirerende, trygge og inkluderende rammer, der fremmer både faglig og social integration. Studieintroduktionen skal give dem forståelse for deres uddannelse, motivation til at indgå i studiefællesskaber, kendskab til understøttende funktioner og afklaring af krav til studieindsats.

3. Studerende skal i første studieår gradvist gennemføre overgangen fra elev til selvstændig universitetsstuderende

I løbet af det første års studier skal studerende møde læringsaktiviteter, der bidrager til, at de kan påtage sig rollen som aktivt handlende studerende, der selvstændigt tilegner sig stoffet og bidrager til den akademiske dialog. Første studieår skal indføre den studerende i fagets centrale domæner og gennem engagerende, og aktiverende undervisning, skabe klare rammer om studiearbejdet og introducere til akademisk tænkning.