Aarhus Universitets segl

Samarbejde med aftagere

Formål med samarbejdet 

På Health ønsker vi at have en løbende dialog med det arbejdsmarked, som vores dimittender skal ud på, når de er færdige.

Formålet med det er:

  • At aftagere af fakultetets dimittender via rådgivning har indflydelse på fremtidens uddannelser på Health og universitetets uddannelsesstrategi
  • De studerende erfarer, at uddannelserne er udviklet og tilrettelagt med inddragelse af relevante aftagerperspektiver

Således skal samarbejdet med aftagere bidrage til at uddannelserne på Health og dimittendernes kompetencer modsvarer samfundets behov.

Aftagerpaneler

Dialogen med aftagere foregår bl.a. i fakultets aftagerpaneler (jf. Universitetslovens §13), der er en vigtig kilde til inspiration og viden om udvikling på uddannelsernes beskæftigelsesområde.

Aftagerpanelerne spiller en væsentlig rolle i den løbende kvalitetssikring af uddannelserne på Health ved at rådgive studieledere, undervisere og studerende i studienævn, institutledelser og dekanat i uddannelsesmæssige spørgsmål.

Aftagerpanelerne mødes minimum 1 gang årligt med studienævnet, viceinstitutleder for uddannelse og prodekan for uddannelse. Derudover bruger vi aftagerpanelerne i forbindelse med evaluering af uddannelserne, der finder sted hvert 5. år. Aftagerpanelerne er også høringsparter i udviklingen af nye studieordninger og nye uddannelsesinitiativer.

Advisory board 

Dialogen med aftagere foregår bl.a. i fakultetets advisory board, der består af medlemmer med forskellige ekspertiser og interesser inden for sundhedsvidenskabelig forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling. Advisory Board rådgiver dekanen og den øvrige ledelse på Health om blandt andet fakultetets strategi og udvikling og bidrager på den måde til den løbende kvalitetssikring af aktiviteterne på fakultetet.

Advisory Board mødes hvert andet år.

Øvrige samarbejdspartnere

Udover aftagerpanelerne og advisory board har fakultetet nære samarbejdsrelationer til flere af de primære aftagere af fakultets dimittender. Særligt dybden og bredden i samarbejdet med Region Midtjylland er værd at nævne.

Derudover har alle institutter på fakultetet en erhvervsambassadør. Erhvervsambassadørens rolle er at tage initiativ til samarbejde med erhvervslivet, samarbejde med andre enheder på Aarhus Universitet og andre øvrige parter, herunder aftagere.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til aftagerpanelerne på Health, eller har du brug for flere informationer om oplysningerne på denne side, er du velkommen til at kontakte Prodekan for uddannelse Lise Wogsen Bach (lwb@au.dk) eller Fakultetssekretariatet på Health.