Aarhus Universitets segl

Efter- og videreuddannelse

Af AU’s strategi 2025 fremgår, at universitetet ønsker at bidrage til at imødekomme samfundets stigende behov for kontinuerlig kompetenceudvikling af arbejdsstyrken via forskningsbaseret efter- og videreuddannelse, blandt andet knyttet til den øgede digitalisering. De eksisterende efter- og videreuddannelses­modeller er imidlertid under pres. Universitetet ønsker derfor at arbejde med nye modeller, der kan imødekomme dimittendernes og arbejdsmarkedets behov for universitetets kompetencer nu og i fremtiden.

AU’s dimittender, alumner, ledere og medarbejdere i virksomheder og organisationer opfordres til at udvikle og vedligeholde deres kompetencer gennem livslang læring bl.a. ved deltagelse i de tilbud, som findes i AU’s portal for Efter- og videreuddannelser.

AU’s efter- og videreuddannelser er tilrettelagt i tæt dialog med aftagervirksomheder og – organisationer. EVU-studerende inddrager deres praksiserfaringer i læringsforløbene og får mulighed for at afprøve teorierne i praksis. 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat understøtter fakulteternes kvalitetsarbejde ved den årlige udsendelse af datapakker, som frigives 1. april. EVU datapakkerne bidrager til datagrundlaget for fakulteternes vurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans.

Hvert år udsendes tilsvarende en ’EVU Årsrapport’, som kortlægger omfanget af EVU-aktiviteter, uddannelsestyper, aftagervirksomheder m.v. Ny undersøgelse af EVU-studerendes arbejdsmarked præsenteres i 2023 og bidrager til vurdering af uddannelsernes relevans.

For at sikre erfaringsudveksling, koordinering og samarbejde om efter- og videreuddannelse på tværs af fakulteternes administrative centre og AU’s fællesfunktioner har vi etableret et tværgående bånd for efter- og videreuddannelse (EVU-båndet). Båndets medlemmer er udpeget af lederne i fakulteternes administrative centre, og båndet sekretariatsbetjenes af Uddannelsesstrategisk Sekretariat.