Aarhus Universitets segl

Projektforløb

Formål med projektforløb på Health

Uddannelserne på Health skal uddanne kandidater med både akademiske og praksisrettede kompetencer, der modsvarer samfundets behov. Her spiller vores praktikforløb en vigtig rolle.

Formålet med at have projektforløb som en del af uddannelserne på Health er:

  • at vores dimittender opnår praksisrettede kompetencer, der modsvarer samfundets behov
  • at bringe forskningsbaseret viden til arbejdsmarkedet/samfundet
  • at bringe kendskab til praksis- og arbejdsmarkedsnære problemstillinger ind i uddannelserne.

Projektforløb på Health

På Health er der føgende projektforløb:

  • Erhvervsorienteret projektforløb på kandidatuddannelsen i folksundhedsvidenskab
  • Erhvervssrettet projektforløb på kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab 
  • Projektforløb på kandidatuddannelsen i medicin 

Betydning for dig på Health 

Studerende

Projektforløb en mulighed for at sætte din faglighed i spil i samarbejde med aktører på arbejdsmarkedet. Det er en mulighed for at løse praksis- og arbejdsmarkedsnære problemstillinger, møde og opbygge netværk med potentielle arbejdsgivere og stifte bekendtskab med faglige rollemodeller i relevante ansættelser.

Undervisere og kursusansvarlige

Projektforløb en mulighed for at styrke dit samarbejde med aktører på arbejdsmarkedet. Det er også en anledning til at holde dig ajour med praksis- og arbejdsmarkedsnære problemstillinger og få inspiration til at integrere disse i undervisningen.   

Studienævn og studieleder

Projektforløb bidrager til, at uddannelserne stemmer overens med samfundets behov, og at de studerende opnår relevante færdigheder og kompetencer. Studerendes evalueringer af praktik- og projektforløb og løbende dialog med praktikværter skal hjælpe studienævn og studieleder med løbende af kvalitetssikre og kvalitetsudvikle formatet for, kravene til og relevansen af praktik- og projektforløb.  

Sådan er vores proces

Studienævnet beslutter krav til omfanget af projektforløbet (antal timer), og hvordan de bedømmes.

For alle vores projektforløb skriver virksomheden og den studerende under på en praktikaftale/kontrakt, inden forløbet går i gang. Aftalen er et vigtigt element i forventningsafstemningen med virksomheden og er med til at sikre praktik- og projektforløbets kvalitet, og de studerendes udbytte.

Studienævnet følger nøje de studerendes evaluering af projektforløbene. Projektforløbene bliver evalueret som en del af den almindelige undervisningsevaluering. Du kan læse om undervisningsevaluering på siden "Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser". 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til projektforløb på Health er du velkommen til at kontakte den relevante studieleder.