Aarhus Universitets segl

Dimensionering og udbud af studiepladser

Formål med dimensionering af studiepladser

Formålet med en dimensionering er at sikre sammenhæng mellem antal dimittender og arbejdsmarkedets behov. Dimensionering betyder, at der fastsat et loft over hvor mange studiepladser, der må være på en uddannelse.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der fastsætter dimensioneringen. De gør de enten på baggrund af arbejdsmarkedsprognoser for specifikke arbejdsmarkeder (uddannelsesspecifik dimensionering) eller på baggrund af ledighedsdata (ledighedsbaseret dimensionering).

Dimensionerede uddannelser på Health 

Der er fastsat en uddannelsesspecifik dimensionering for uddannelser med et specifikt arbejdsmarked. Det gælder for disse uddannelser på Health:  

  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin
  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi
  • Professionsbacheloruddannelsen i tandpleje
  • Professionsbacheloruddannelsen i klinisk tandteknik

Der er fastsat en ledighedsbaseret dimensionering for uddannelser med systematiske ledighedsproblemer over en årrække. Det gælder for disse uddannelser på Health:

  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i idrætsvidenskab
  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Sådan er vores proces for udbud af studiepladser på Health 

Som institutleder/viceinstitutleder kan du indstille til ændringer i antallet af studiepladser. Institutleder/viceinstitutleder koordinerer indstillingen med studieleder. På den måde sikrer vi, at udbuddet er i overensstemmelse med instituttets økonomiske rammer og uddannelsens faglige kvalitet.

Du kan indstille til ændringer i antal studiepladser på baggrund af:

  • Efterspørgsel (ansøgertal)
  • Kapacitet (fysiske rammer, underviserressourcer)
  • Beskæftigelsessituationen for dimittenderne (ledighed)

Det er prodekan for uddannelse, der godkender det endelige udbud af uddannelser og studiepladser. På den måde sikrer vi, at udbuddet er i overensstemmelse med fakultetets strategiske og økonomiske rammer.

Det er uddannelseschef i Health Studier, der koordinerer processen vedr. ændringer til og godkendelse af udbuddet af studiepladser fra år til år. Du vil som institutleder/viceinstitutleder, studieleder og prodekan for uddannelse få besked fra Health Studier, når udbuddet skal besluttes.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller har du brug for flere informationer om oplysningerne på denne side?

Så er du velkommen til at kontakte Prodekan for Uddannelse Lise Wogensen Bach (lwb@au.dk) eller Uddannelseschef i Health Studier Mads Hedelund (mhed@au.dk)