Aarhus Universitets segl

UDARBEJDELSE AF STUDIEORDNINGER

En ressource til støtte i arbejdet med studierevisioner og udvikling af studieordninger

Siderne om studieordningsarbejdet har til formål at støtte og vejlede fagmiljøer, studienævn og andre relevante aktører i forbindelse med løbende studieordningsrevisioner og udarbejdelse af nye studieordninger på AU.

Hvad er en studieordning?

Studieordninger er væsentlige styringsdokumenter for faglig og pædagogisk praksis. De er signal til omverdenen om, hvad der anses som kernefaglighed og kernekompetencer inden for en given uddannelse, samt hvordan læringen faciliteres og bedømmes.

En studieordning er også en samling af regler for en uddannelse. Rammerne herfor er udfoldet under Formelle regler.

Alle studieordninger for uddannelserne på AU kan findes her.

I løbet af 2023 opdaterer vi siden løbende - blandt andet med skabeloner og vejledninger til udarbejdelse af studieordninger.