Aarhus Universitets segl

Samarbejde med censorkorps

Formål med samarbejdet 

På Health har vi løbende dialog og samarbejde med de censorkorps, der er på fakultetets uddannelser.

Samarbejdet er en del af vores kvalitetsprocesser, fordi det bidrager til at:   

 • Krav og indhold af de prøver vi gennemfører på uddannelsen stemmer overens med uddannelsens studieordning.
 • De studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse.
 • De studerende bedømmes konsistent på nationalt niveau på tværs af uddannelser.
 • Give indsigt i udviklingsmuligheder ift. prøvesystemets form og indhold med henblik på at højne uddannelsernes kvalitet.

Et censorkorps består af et korps af udpegede censorer, der varetager censur-opgaven ifm eksterne eksamener på uddannelserne. For hvert korps er der valgt et censorformandskab (formand og næstformand). Reglerne om censorkorps finder du i eksamensbekendtgørelsen.

Betydning for dig på Health 

Studerende

En censor skal blandt andet sikre, at du som studerende får en retfærdig og pålidelig bedømmelse til din eksamen. De er også med til at sørge for, at alt går rigtigt til ift. de gældende regler.

Undervisere

For undervisere er samarbejdet med censor en mulighed for:

 • at få sparring på indhold og tilrettelæggelse af eksamen

 • at holde sig ajour med sit fagområde.

Studienævn og studieleder

For studienævn og studieleder er samarbejdet med censorerne en måde:

 • at sikre kvaliteten af prøverne på uddannelserne
 • at få indsigt i udviklingsmulighederne i prøvernes kvalitet og den praktiske afvikling.

Sådan samarbejder vi med censorkorpsene 

Den årlige censorrapport

 • Censorformandsskabet udarbejder en årlig censorrapport på baggrund af censorernes indberetninger efter hvert eksamensforløb.
 • Censorårsrapporten sendes til studieleder og studienævn mhp. kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.
 • Du finder censorårsrapporter på de enkelte censorformandskabers hjemmesider.

Censormøder

 • Censorformandskaberne inviterer til censormøder for censorerne og til kontaktmøder mellem institutioner og censorer.
 • Censorformandskaberne er høringsparter når vi udvikler nye studieordninger og i forbindelse med evaluering af uddannelserne, der finder sted hvert 5. år.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til vores samarbejde med censorer, eller har du brug for flere informationer om oplysningerne på denne side, er du velkommen til at kontakte Health Studier på censorsundhedsudd.health.udd@au.dk