Aarhus Universitets segl

Klinikforløb

Formål 

En stor del af uddannelserne på Health er tilrettelagt som en kombination af teoretiske undervisningsforløb og klinikforløb (praktiske/kliniske undervisningsforløb).

Formålet med klinikforløbene er at sikre, at de studerende opnår de rette praktiske og kliniske kompetencer. Det er en forudsætning for, at de studerende kan udføre den rolle og funktion, deres uddannelse er rettet mod.

Klinikforløb er også de studerendes mulighed for at møde potentielle arbejdsgivere og opbygge netværk samt stifte bekendtskab med faglige rollemodeller i relevante ansættelser.

Klinikforløb på Health

På Health er der følgende typer klinikforløb: 

  • Klinikforløb på forskellige hospitaler i Region Midtjylland (Medicin)
  • Klinikforløb på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet Glostrup (Optometri og synsvidenskab)
  • Klinikforløb på offentlig tandklinik (IOOS) og på Aarhus Universitetshospital (Odontologi)
  • Klinikforløb på offentlig tandklinik (IOOS) samt i privat og kommunal praksis (Tandpleje og Klinisk tandteknik)

Du kan læse mere om de enkelte klinikforløb i studieordningen for den enkelte uddannelse og på studieportalen for den enkelte uddannelse. 

Sådan er vores proces

Studienævnet beslutter krav til omfanget af klinikforløbet (antal timer), og hvordan de bedømmes. 

Studienævnet følger nøje de studerendes evaluering af klinikforløbene. Klinikforløbene bliver evalueret som en del af den almindelige undervisningsevaluering. Du kan læse om undervisningsevaluering på siden "Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser". 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til klinikforløb på Health er du velkommen til at kontakte den relevante studieleder.