Aarhus Universitets segl

Stærke kandidater med relevante kompetencer

Vi tager udgangspunkt i AU's overordnede kvalitetspolitik, når vi skal sikre at vores studerende bliver stærke kandidater med relevante kompetencer. Det betyder konkret, at vi inddrager input fra dimittendundersøgelsen til udviklingen af uddannelserne, og har fokus på at give muligheder for praktik og projektorienterede forløb, samt at skrive erhvervsspecialer. Herudover har vi fokus på, hvordan vi som universitet samarbejder med aftagerne og hvordan vi kan efter-videreuddanne til et arbejdsmarked i udvikling. Det kan du læse mere om på undersiderne til delpolitikken.

AU ønsker, at studerende gennem deres studier erhverver sig såvel faglige som generelle kompetencer og hurtigt kan træde ud på arbejdsmarkedet i attraktive jobs. Universitetet vil tilbyde karriereskabende aktiviteter og løbende have kontakt til aftagere.


1. Studerende skal gennem deres studier tilegne sig viden såvel som akademiske og praksisret-tede kompetencer, der modsvarer samfundets behov

AU’s uddannelser skal med udgangspunkt i dyb faglighed give studerende samtidsrelevant viden, kvalifikationer og kompetencer, således at kandidaterne kan begå sig på et dynamisk og digitaliseret arbejdsmarked. Studerende skal kunne deltage i karriereskabende aktiviteter, der støtter dem i at foretage karriere- og kompetenceafklaring, og som letter overgangen fra at være studerende til at være medarbejder eller iværksætter.

2. Studerende skal have mulighed for at samarbejde med aktører på arbejdsmarkedet, så deres faglighed kan bringes i spil i relevante kontekster, og netværk med aftagere kan opbygges

Alle studerende skal eksponeres for og stimuleres til interaktion med arbejdsmarkedets aktører. De studerende gives mulighed for at løse praksis- og arbejdsmarkedsnære problemstillinger, møde potentielle arbejdsgivere og stifte bekendtskab med faglige rollemodeller i relevante ansættelser.

3. AU ønsker at sikre uddannelsernes fornødne relevans gennem en løbende kontakt med aftagere af AU’s kandidater

På AU skal de studerende erfare, at uddannelserne er udviklet og tilrettelagt med inddragelse af relevante aftagerperspektiver. Aftagere skal derfor inddrages i det løbende arbejde med at udvikle kvalitet i AU’s uddannelser.