Aarhus Universitets segl

Uddannelsesrapport

Formål

Fakultetets kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet opsummeres i den årlige Uddannelsesrapport, hvor der redegøres for uddannelsernes kvalitet på baggrund af årlig status og uddannelsesevalueringer. 

Uddannelsesrapporten har tre formål: 

  1. At sikre opfølgning på fælles problemstillinger vedr. uddannelsernes kvalitet.

  2. At bidrage til løbende udvikling af uddannelserne. 

  3. At danne basis for en vurdering af om kvalitetsorganisationen og -aktiviteterne er tilstrækkelige. 

Proces

Uddannelsesforum drøfter status på fakultetets handleplan og udvikling af det kommende års handleplan. 

Den endelige uddannelsesrapport og medfølgende ledelsespåtegning godkendes i Fakultetsledelsen, hvorefter den indgår i den samlede Uddannelsesberetning for Aarhus Universitet.