Aarhus Universitets segl

Uddannelsesevaluering på Aarhus BSS

Uddannelsesevalueringer ved Aarhus BSS tager afsæt i de fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på AU og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i AUs politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. I de 5-årlige uddannelsesevalueringer inddrages eksterne eksperter, censorkorpset, aftagerpanel og en intern ekspert.

Uddannelsesevalueringerne er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og udviklingsarbejdet og skal ses i sammenhæng med den årlige status på kvalitetsarbejdet samt det løbende kvalitetssikringsarbejde.

Uddannelsesevalueringen er dialogbaseret med udgangspunkt i en selvevalueringsrapport, der indeholder et indikatorbaseret datamateriale. De eksterne eksperter har til opgave at udfordre udvalgte aspekter af uddannelsen, hvor den afledte drøftelse gerne skal føre til konkrete forslag til handlinger og udviklingsinitiativer

Uddannelser kan evalueres enten individuelt eller i sammenhæng med beslægtede eller på anden vis relaterede uddannelser. En uddannelse evalueres minimum hvert femte år. Nye uddannelser evalueres dog efter første fulde gennemløb. Planen for, hvilke uddannelser der skal evalueres hvornår, tager udgangspunkt i hvornår uddannelsen er blevet turnusakkrediteret samt, hvilke uddannelser det vil være hensigtsmæssigt at evaluere samtidigt. Planen er godkendt af fakultetsledelsen.

Læs mere om principper, rammer og proces for uddannelsesevaluering v. Aarhus BSS til højre.

Data, dialog og opfølgning

Grundlaget for kvalitetsarbejdet på alle niveauer er et samspil mellem data, dialog og opfølgning. Formålet er at sikre, at vi handler på et oplyst grundlag og kan følge resultaterne af kvalitetsarbejdet over tid.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til kvalitetsprocesserne, så er du velkommen til at kontakte Klaus Mors Kristensen.