Aarhus Universitets segl

Årlig status på Aarhus BSS

Den årlige status på kvalitetsarbejdet på Aarhus BSS tager afsæt i de fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på AU og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i AUs kvalitetspolitik på uddannelsesområdet.

Den årlige status på kvalitetsarbejdet har til formål at sikre et systematisk eftersyn af uddannelserne i deres helhed i forhold til det forgangne år med henblik på dels at identificere styrker, svagheder og udfordringer ved uddannelserne, samt at analysere og afdække årsager og udpege handlinger.

Den årlige status på kvalitetsarbejdet tilrettelægges således, at hver uddannelse, både ordinære og på efter- og videreuddannelsesområdet, hvert år gennemgås enten individuelt eller i sammenhæng med beslægtede eller på anden vis relaterede uddannelser. Uddannelser, der skal igennem en 5-årig uddannelsesevaluering samme år, er undtaget. For disse uddannelser er den årlige status indarbejdet i uddannelsesevalueringen.

Læs mere om principper, rammer og proces den årlige status for kvalitetsarbejdet ved Aarhus BSS til højre. 

Mødedeltagere

  • Studieleder(e)
  • Prodekan for uddannelse
  • Institutleder(e)
  • To studenterrepræsentanter
  • Uddannelsesrådgiver
  • Rådgiver i dekanatet
  • Evt. faglige koordinatorer eller sekretariatsledere fra institutterne

Data, dialog og opfølgning

Grundlaget for kvalitetsarbejdet på alle niveauer er et samspil mellem data, dialog og opfølgning. Formålet er at sikre, at vi handler på et oplyst grundlag og kan følge resultaterne af kvalitetsarbejdet over tid.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til kvalitetsprocesserne, så er du velkommen til at kontakte Klaus Mors Kristensen.