Aarhus Universitets segl

Formelle krav til studieordninger

Formelle krav til studieordninger

Det retlige hierarki

Love, bekendtgørelser, regler og strategier indgår i et hierarki. En regel må aldrig være i modstrid med reglen over i hierarkiet. Eksempelvis må AU's regler om prøver ikke være i modstrid med eksamensbekendtgørelsen. Dermed skal studieordninger leve op til alle regler ovenover dens placering i hierarkiet.

 • Love: udstedes af Folketinget. Gældende love for studieordninger er f.eks. Universitetsloven.
  • Bekendtgørelser: udstedes af ministeren ud fra bestemmelserne i universitetsloven. Bekendtgørelser gældende for studieordninger er f.eks. uddannelsesbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.
   • AU’s regler: udstedes af Aarhus Universitet og dækker f.eks. regler om tilsynsprøver.
    • Fakultets politikker og strategier: f.eks. uddannelseseftersynet på Arts og fakultetsvise bestemmelser om projektorienteret forløb.
     • Vedtagne retningslinjer for studienævn f.eks. regler om længde på specialeopgaver på Arts.
      • Studieordninger: f.eks. regler om førsteårsprøver

Love, regler og bekendtgørelser

Alle love og bekendtgørelser kan findes på www.retsinformation.dk, som er den officielle og alment tilgængelige adgang til retsregler i Danmark.

Hvis loven er forældet, vil der stå historisk i et grønt felt øverst på siden. I så fald kan den nyeste udgave findes i menuen til ventre på siden. Husk at der kan gemme sig efterfølgende lovændringer i kolonnen til venstre (Senere ændringer til forskriften), også selvom der ikke står Historisk øverst.

Love

Bekendtgørelser

Vedrørende eksamen, merit og karaktergivning

Gældende for heltidsuddannelser

Gældende for deltidsuddannelser

Særligt for gymnasierettede uddannelser

Øvrige:

 AU's regler

Fakulteternes principper og retningslinjer

På fakultaterne fastsættes der også lokale principper og retningslinjer for studieordningsarbejdet.  

Arts

Oversigterne for fakulteterne er under opbygning.  

Andre retningslinjer

Bologna-processen

Bologna-processen er ikke en del af det retlige hierarki, men studieordninger på AU skal leve op til aftalerne af bologna-processen, da Danmark medvirker i dette europæiske samarbejde om at skabe et fælles rum for videregående uddannelser i Europa. 

ECTS

I Danmark har anvendelsen af ECTS været obligatorisk i alle danske videregående uddannelser siden 2001.

ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS-systemet er et internationalt pointsystem der er konstrueret, så et års fuldtidsuddannelse udgør 60 ECTS-point. ECTS er således en  angivelse for den arbejdsbelastning som gennemførelsen af et givet fag eller uddannelsesforløb er normeret til.

I fælles, europæisk sammenhæng betyder det, at en typisk fuldtidsstuderende forventes at have en arbejdsbyrde på mellem 1.500 og 1.800 timer på et studieår for at realisere de faglige mål for en uddannelse. I udarbejdelsen af studieordninger skal fagmiljøet tage højde for om den studerendes arbejdsbelastning og fagenes faglige mål svarer til fagenes angivne ECTS normering.

Læs mere om ECTS