Aarhus Universitets segl

Procesplan

Arbejdet med overordnede fælles rammer udarbejdelse af studieordninger på AU er igangsat, og resultaterne heraf offentliggøres løbende her.

Fælles offentliggørelse af studieordninger på AU

På AU offentliggøres studieordninger d. 1. december året før ikræfttrædelse. Forud går en godkendelsesproces, som er bekendtgørelsesfastsat, og denne godkendelsesproces er rammesættende for processen forud for offentliggørelse. Hertil kommer, at den forudgående proces er tilpasset med andre sideløbende processer, hvor oplysningerne fra studieordningsarbejdet er påkrævet. 

Høringer og afsluttende justeringer

Send udkast i høring

Fakultetsadministrationen

Udkastet sendes i høring til eksterne, som kan være

censorkorps, aftagere fagkonsulenter, andre universiteter el.

Marts til juni

Modtag høringsresultat

Fakultetsadministrationen

Behandl høringsresultat

Studienævn

Studienævnet er ansvarligt for, at høringsresultatet bliver

behandlet.

Færdiggør udkast til ny studieordning

Faglig indholdsansvarlig Fakultetsadministrationen

Det er faglig indholdsansvarlig evt. sammen med andre fra fagmiljøet og i samarbejde med fakultetsadministrationen, der arbejder videre med studieordningen på baggrund af

kommentarer fra høringerne.

Godkendelse af studieordning

Godkend studieordning

Studienævn

Dekan

Udkast til ny studieordning godkendes og indstilles af

studienævnet og derefter til godkendelse af dekanen.

Juni til oktober

Oprettelse af studieordning

Opret/ændre studieordning i

system

Fakultetsadministrationen

Den nye studieordning oprettes i systemerne.

Oktober til november

Opret/rediger og publicér

optagelsessider

Fakultetsadministrationen

Faglig indholdsansvarlig

Indholdet af optagelsessiderne (studieguiden) opdateres i

forhold til evt. ændret fagligt indhold i den nye studieordning

Publicering af studieordning

Slut: Studieordning er godkendt

og publiceret

Studieordning er godkendt og publiceret

1. december

Årshjul for den overordnede studieordningsproces