Aarhus Universitets segl

Centrale elementer i en studieordning

 

Indhold i en studieordning

Under udarbejdelsen af studieordninger skal du både forholde dig til overordnede sammenhænge for studieordningen som helhed såsom alignment, progression og taksonomi, til den overordnede kompetenceprofil og til de konkrete fagbeskrivelsers formål, faglige mål og prøveformer. Læs nærmere om de forskellige elementer i en studieordning: