Aarhus Universitets segl

Faglig progression

Progression på uddannelsen

Det er vigtigt, at de faglige mål er eksplicitte og så klart beskrevet, at de kan danne grundlag for en vurdering af målopfyldelse. De faglige mål skal tydeligt demonstrere progression i uddannelsesforløbet.

Uddannelsens progression optræder i flere dimensioner, bl.a.:

Tematisk:

I kraft af at nye genstandsfelter introduceres (horisontal progression).

Kundskabsniveau:

Viden, færdigheder og kompetencer beherskes med stigende kompleksitet og/eller sikkerhed og selvstændighed (vertikal progression)

Kontekst:

Kompleksiteten skal stige i den kontekst, hvori de pågældende kundskaber skal demonstreres.