Aarhus Universitets segl

Pædagogisk kompetenceudvikling

Ambitionen om engagerende undervisning er omdrejningspunktet for universitetets ønske om at give et yderligere løft af undervisningskompetencer på AU til gavn for både de studerendes læring og universitetets strategiske mål om forskningsbaserede uddannelser i international topklasse. Det øgede fokus på pædagogisk kompetenceudvikling af underviserne gennemføres på en måde, der samtidig bidrager til medarbejdernes generelle karriereforløb og det kollegiale samarbejde om planlægning, varetagelse, udvikling og evaluering af undervisning og uddannelse. Herudover skal kompetenceudviklingen være knyttet til den ansattes aktuelle undervisningsopgaver, kunne give formaliserede kompetencer og bidrage til medarbejdernes motivation og arbejdsglæde.

Realiseringen af ambitionen sker ved, at alle, der underviser, minimum ved MUS drøfter og aftaler med nærmeste leder, hvordan forsknings- og pædagogisk-didaktiske kompetencer bedst muligt vedligeholdes og udvikles i perioden frem mod næste samtale. Samtalen tager afsæt i en undervisningsportfolio, hvor medarbejderen løbende opsummerer og gør sig overvejelser over sin undervisningserfaring og kompetenceudvikling.

Desuden forventes alle institutter/afdelinger aktivt at skabe gode rammer for og regelmæssigt gennemføre pædagogisk-didaktiske aktiviteter i fagfællesskaber, som udviklingsarbejde, temadrøftelser, workshops eller lignende, mens det universitetspædagogiske center (CED) sikrer relevante kompetenceudviklingstilbud til alle grupper af undervisere i samspil med Uddannelsesudvalget og øvrige samarbejdspartnere.

Endelig er der ledelsesmæssig opmærksomhed på at anerkende videnskabelige medarbejdere, der i særlig grad udvikler deres pædagogisk-didaktiske kompetencer og fx publicerer fremragende forskningsbaseret undervisningsmateriale inden for deres fagområde.