Aarhus Universitets segl

Studievejledning og SPS

Studietrivsel handler både om sociale, personlige og faglige aspekter af studielivet, derfor er det vigtigt at fremme en god trivselskultur herunder styrke kombinationen af faglig, social og personlig trivsel. God trivsel giver god læring. Det er både et individuelt og fælles ansvar, hvor de studerende selv, fællesskabet på uddannelsen og underviser har stor indflydelse. På AU er man optaget af de studerendes trivsel og er opmærksom på, at studerende med særlige behov har mulighed for at få studiestøtte til gennemførelse af studiet.

Særligt for studerende med funktionsnedsættelser: Specialpædagogisk Støtte (SPS) er et målrettet tilbud til studerende med psykiske udfordringer, ord- eller talblindhed, fysiske handicaps, langvarige lidelser og lignende. Formålet med støtteordningen er, at studerende med en funktionsnedsættelse kan gennemføre en universitetsuddannelse på lige vilkår med ordinære studerende. SPS-kontoret hjælper de studerende med at søge den relevante støtte og yder information, vejledning og rådgivning om specialpædagogisk støtte til nuværende og kommende studerende med funktionsnedsættelser. Møderne med de studerende tilbydes som telefonsamtale, fysisk eller online-møde.

For kommende studerende deltager SPS med deltagelse i u-days i Aarhus såvel som i Emdrup, ligesom SPS deltager i studiestartsmesse holder oplæg for nye studerende for interesserede institutter f.eks. engelsk. SPS og Rådgivnings- og Støttecenteret har i samarbejde indført on-line introduktionsmøder dels for nye studerende med dysleksi og dels nye studerende med andre funktionsnedsættelser. SPS stiller sig i øvrigt altid til rådighed for sparring.

Konkrete eksempler på arbejdet med at støtte læring og trivsel:

Trivsel

Tema om studietrivsel på AU Educate rettet til underviserne, hvor der bl.a. er beskrevet praksiseksempler til inspiration. Der er også hjælp til, hvad man som underviser kan gøre, og hvor man kan henvende sig, hvis man møder mistrivsel hos studerende.

Digital tilgængelighed

Vejledning til undervisere om, hvordan tekster gøres digitalt tilgængelige for studerende, der bruger oplæsningsprogrammer.

Fysisk tilgængelighed

Tilgængelighedskort på AU, som bl.a. viser placeringen af niveaufri indgange, elevatorer og handicaptoiletter i universitetets bygninger i Universitetsparken og Vennelystparken på AU.

Krænkende adfærd

På AU lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed. Ikke desto mindre sker det alligevel af og til, at studerende bliver udsat for krænkende adfærd eller chikane. Derfor er der en beskrivelse på hjemmesiden (https://studerende.au.dk/chikane) af, hvor man som studerende kan henvende sig.