Aarhus Universitets segl

Uddannelsesrapport

Formål

Fakultetets kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet opsummeres i den årlige Uddannelsesrapport, hvor der redegøres for kvaliteten af uddannelserne på fakultetet kvalitet på baggrund af årlig status og uddannelsesevalueringer. 

Uddannelsesrapporten har tre formål: 

  • At sikre opfølgning på fælles problemstillinger vedr. uddannelsernes kvalitet på tværs af fakultetets uddannelser.
  • ​​​​​​​At bidrage til løbende udvikling af uddannelserne. 
  • At danne basis for en vurdering af om kvalitetsorganisationen og -aktiviteterne er tilstrækkelige. 

Proces

Uddannelsesforum drøfter status på fakultetets handleplan og udvikling af det kommende års handleplan. 

Den endelige uddannelsesrapport og medfølgende ledelsespåtegning godkendes i Fakultetsledelsen, hvorefter den indgår i den samlede Uddannelsesberetning for Aarhus Universitet. 

Som opfølgning på årets uddannelseskvalitetsprocesser udarbejder Uddannelsesudvalget en samlet uddannelsesberetning, der gør status på handleplanen for det seneste år, redegør for status på uddannelsernes kvalitet og gengiver handleplan for det kommende år.
Uddannelsesberetningen drøftes i universitetsledelsen, der reflekterer og konkluderer forud for orientering af bestyrelsen. Universitetsledelsens konklusion udformes som en ledelsespåtegning
Ledelsespåtegningen forelægges sammen med uddannelsesberetningen for bestyrelsen til orientering