Aarhus Universitets segl

Dataunderstøttelse af de centrale kvalitetsprocesser

For at sikre kvaliteten af de uddannelser, vi tilbyder de studerende, understøttes det løbende kvalitetsarbejde såvel som den årlige status og uddannelsesevalueringerne af data på en række områder. Data på uddannelsesområdet er tilgængelig i form af såkaldte ”datapakker”, som kan tilgås i systemet PowerBI.

Datapakker og indikatorsystemet

Datapakkerne understøtter de centrale kvalitetsprocesser i forbindelse med årlig status og uddannelsesevaluering både for ordinære uddannelser og for uddannelser på efter- og videreuddannelsesområdet. De er bygget op omkring en række indikatorer, som dækker centrale målepunkter inden for de fire delpolitikker i kvalitetspolitikken. Grænseværdierne for indikatorerne er som hovedregel fastsat på universitetsniveau med en enkelt undtagelse, hvor grænseværdien er fastsat på fakultetsniveau.