Aarhus Universitets segl

Uddannelsesdata i Power BI

Her på siden finder du information og vejledninger om AU Uddannelses ledelsesinformation i Power BI samt links til de interne Power BI-rapporter. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Data og indberetninger på Dataogindberetninger.udd@au.dk.

Power BI-rapporter AU Uddannelse

Datapakker

Datapakker indeholder de fælles indikatorer, der bruges til årlig status og uddannelsesevalueringer af AU's ordinære uddannelser og efter- og videreuddannelser. Supplerende nøgletal indeholder følgende: ansøgning, optag, bestand, eksamensresultater, STÅ, gennemførsel og frafald, produktion/dimittender og studietid.

Datapakker og supplerende nøgletal

Emnerapporter

Efter- og videreuddannelse årsrapport

Øvrige emnerapporter

Uddannelsesregistret

Timetælling

Nøgletal fra Danske Universiteters Statistiske Beredskab

Mobilitetskort (Data fra Danmarks Statistik og har til formål at belyse flyttemønstre, samt baggrrundsoplysninger for dimittender fra landets universiteter. Her er mulighed for at sammenligne mellem universiteterne.)

Adgangskursus til ingeniøruddannelser

Nyheder om Power BI på uddannelsesområdet

Vil du holdes opdateret med det nyeste indhold i uddannelsesområdets Power BI for medarbejdere? 

Tilmeld dig mailinglisten herunder for at modtage information om nye rapporter, opdaterede data mv. 

Adgang til Power BI

Power BI-rapporterne kan tilgås via:

  1. Links under emner her på siden
  2. Link: app.powerbi.com
  3. Microsoft Teams: App'en ligger under de tre prikker i menu-bjælken til venstre. 

Login: AU-ID i formatet [AUxxxxxx@uni.au.dk]
Password: Det til Windows m.fl.


Importer apps:

Tryk på 'Apps' i venstremenuen

Tryk på 'Hent apps'

Marker fanen 'Organisatoriske apps' og vælg 'Hent det nu'


Power BI-app findes også til Ipad og mobil

Datasikkerhed og retningslinjer

AU Uddannelses Power BI-produkter er interne dokumenter, der understøtter interne beslutningsprocesser. Rapporterne i Power BI indeholder oplysninger, der kan være personhenførbare. Du skal derfor overholde reglerne om databeskyttelse, herunder skal du sikre dig, at oplysningerne ikke unødigt tilgår andre. Siderne logges.

Klik HER for mere information om databeskyttelse og datasikkerhed i AU Uddannelses Power BI-produkter

Retningslinjer for datasikkerhed i AU Uddannelses Power BI-rapporter