Aarhus Universitets segl

Undervisningsevaluering

På Aarhus BSS afsluttes alle kurser med en undervisningsevaluering, der giver de studerende direkte mulighed for at komme med feedback på undervisningen. Evalueringsresultaterne er et værktøj til at kvalitetssikre undervisningen samt et udviklingsværktøj for underviserne, der øger den fælles viden og bevidsthed om, hvad der bedst understøtter de studerendes læring.

Nedenfor kan ses et diagram over processen.

Opfølgning

Studienævnene på Aarhus BSS gennemgår hvert semester resultaterne fra undervisningsevalueringen. Herudover følger studielederen op på undervisningsevalueringen i årets studielederberetning, som drøftes på det årlige status møde med prodekan for uddannelse, institutleder, studerende mv.

Scoren for det samlede udbytte samt de kvalitative kommentarer til indhold og form kan give anledning til at lave ændringer på enkelte fag samt andre udviklingstiltag.

Studerende

De studerendes svar har altså direkte indvirkning på forbedring af undervisningens kvalitet, og det er vigtigt, at så mange studerende som muligt deltager i og besvarer evalueringerne.

Hvem gør hvad?

Aarhus BSS har vedtaget en fælles procedure for evaluering og processen understøttes teknisk af et evalueringsteam under Aarhus BSS IT og digitalisering.

Underviserne har mulighed for selv at tilpasse evalueringerne, så de passer til de enkelte kursusforløb, og der kan findes mere inspiration til evalueringsspørgsmål på medarbejderportalen.

Gode historier

På baggrund af undervisningsevalueringerne er der f.eks. implementeret nye procedurer for at højne svarprocenten på nogle institutter, mens andre evalueringer har betydet udvikling af opgavecaféer, opdatering af pensum eller tilpasning af eksamensformer.