Aarhus Universitets segl

Uddannelsesstruktur

Studieordningsprocesser

Studieordningerne på Aarhus BSS ændres og udvikles løbende på baggrund af input fra fagmiljøerne, studerende, aftagere mv., og det er en afgørende forudsætning for, at vi kan tilbyde uddannelser på allerhøjeste faglige niveau. Derfor er arbejdet med studieordninger og kursusudvikling en central del af kvalitetsarbejdet på Aarhus BSS.

Det er studienævnet på de enkelte uddannelser, der udarbejder de endelige studieordninger, hvorefter de formelt godkendes af dekanen.

Der er mange aktører involveret i processen på både institutter og i Aarhus BSS Studier. Vigtigst er dog de ideer og input, der kommer direkte fra dem, der er tættest på uddannelserne og arbejdsmarkedet, dvs. underviserne, de studerende og aftagerne, der alle er med til at sikre relevante og velfungerede uddannelser.

Studieordningerne på Aarhus BSS ændres og udvikles på baggrund af f.eks. de studerendes input fra undervisningsevalueringerne, på baggrund af undervisernes nyeste forskning eller på baggrund af konkrete behov afdækket sammen med aftagerne.

Kursuskatalog

Beskrivelser af nye valgfag samt ændringer og opdateringer til eksisterende kurser indkaldes og publiceres i AU Kursuskatalog to gange årligt. Godkendelsen af nye valgfag og ændringer til eksisterende kurser sker i de relevante studienævn eller hos studielederen.

Hvis du som underviser har brug for inspiration til udvikling af dine kurser, kan der findes hjælp hos AU Educate og Centre for Educational Development (CED), der blandt andet rådgiver om pædagogik og tilrettelæggelse af undervisningen.