Aarhus Universitets segl

Forskningsbasering/videngrundlag

Undervisningen på Aarhus BSS er baseret på en solid tilknytning til et aktivt forskningsmiljø og/eller et erhvervsrettet videngrundlag. Det betyder, at uddannelserne er udviklet i tilknytning til et forskningsmiljø, eller er baseret på den nyeste viden inden for det givne fagområde, og der inddrages løbende forskning og videnskabelige artikler i undervisningen. Undervisningen i bestemte fag, og i relevant omfang, kan desuden forestås af eksterne lektorer, som er praktikere inden for fagfeltet. Kursusansvarlige sammensætter i dialog med underviserkollegaer pensum, tilrettelægger undervisningsforløb og gennemfører forelæsninger/seminarer mv.

Studerende vil i undervisningslokalet møde aktive og fastansatte forskere, der har forskellige faglige profiler og vil forske i forskellige grene af uddannelsernes fagområder; og det er som studerende herudover altid muligt at komme i kontakt med undervisere, enten ifm. undervisning eller efter aftale.

Bemanding og bemandingsplaner

Hvert år udarbejder Aarhus BSS Studier bemandingsplaner, der skal vise, at der er sammenhæng mellem fagelement og undervisernes forskningsområde(r). Bemandingsplanerne udgør en del af baggrundmaterialet til drøftelserne af uddannelsernes forskningsdækning ifm. de årlige kvalitetsprocesser, dvs. årlig status og den 5-årlige uddannelsesevaluering,og det er studielederens ansvar at kvalitetssikre bemandingsplanerne. 

Institutlederen er ansvarlig for at sikre bemanding og forskningsdækning af instituttets uddannelser og er i dialog med studielederen vedrørende rekvirering af undervisning.

Se i øvrigt Aarhus Universitets principper for sikring af uddannelsernes videngrundlag (forsknings- og udviklingsbasering).