Aarhus Universitets segl

Udvikling af nye og eksisterende uddannelser

Udviklingen af uddannelserne på Aarhus Universitet – eksisterende som nye – rammesættes af kvalitetspolitikken og den gældende strategi, og sker i tæt dialog med aftagerne ift. tilpasning til samfundets behov.

De fælles rammer for uddannelsesudvikling drøftes løbende i Uddannelsesudvalget, hvorfra der fastsættes principper og procedurer for at sikre en fortsat udvikling af de eksisterende uddannelser, fx for årlig status og uddannelsesevaluering. 

Med en positiv institutionsakkreditering, altså en godkendelse af vores kvalitetssystem, har vi på AU mulighed for at udvikle vores uddannelser til en vis grad i overensstemmelse med de gældende principper og procedurer. Der er dog flere forhold, som går ud over, hvad vores institutionsakkreditering giver os mulighed for, hvor en godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen eller Uddannelses- og Forskningsministeren er nødvendig.  

Vejledning ift. processerne og forholdene omkring nye uddannelser og udbud fås ved Uddannelsesudvikling- og kvalitet i Uddannelsesstrategisk Sekretariat.

En ny uddannelse?

Uddannelsesudvalget og Universitetsledelsen har det overordnede ansvar for, at nye uddannelser udbydes i tråd med universitetets strategi og kvalitetspolitik. For at understøtte dette arbejde og processen frem mod den fornødne prækvalifikation – Uddannelses- og Forskningsministerens godkendelse af den nye uddannelse – er der fastsat en fælles proces for ansøgning om nye uddannelser, som du kan læse mere om i Ressourcerummet for udvikling af nye og eksisterende uddannelser. Her finder du også gode eksempler på værktøjer, der kan bruges ifm. ansøgningsprocessen.

Kræver ændringen godkendelse af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen?

For en række forhold vedr. ændringer til eksisterende uddannelser, fx titelændringer, lukninger mm. kræves der en godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. En oversigt over disse forhold, hertil hørende procedurebeskrivelser, gode eksempler mm., finder du i Ressourcerummet.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til udvikling af nye og eksisterende uddannelser, så er du velkommen til at kontakte Klaus Mors Kristensen.