Aarhus Universitets segl

Tilrettelæggelse af undervisning

Undervisningsplanlægning

Planlægningen af undervisning på fakultetet er tilmeldingsbaseret, dvs. at planlægningen sker på baggrund af kendskab til de studerendes tilmeldinger. Derfor tilstræbes det, at alle studerendes tilmeldinger så vidt muligt skal lade sig gøre. 

Rammerne for undervisningsplanlægningen er, at undervisningen skal finde sted i tidsrummet mandag-torsdag 8-18 (på diplomingeniøruddannelser dog 8-16) og fredag 8-16. Kun undtagelsesvist tages lørdag i anvendelse og altid efter konkret aftale med relevante underviser. Endvidere tilstræbes det at placere særlig undervisning på de første semestre på bacheloruddannelser i lokaler på instituttet eller i nærheden af instituttet for at bidrage til opbyggelsen af det lokale studiemiljø. 

Ved tildeling af undervisningslokaler tilstræbes at udnytte lokalernes kapacitet bedst muligt, dvs. at begrænse lokalernes overkapacitet ift. antal studerende. Studerende gives mulighed for at skifte hold indbyrdes, hvis underviseren for det modtagende hold godkender skiftet. 
 

Faser i undervisningsplanlægningen 

  1. De store tværgående kurser placeres først. Forelæsninger i tilknytning til disse kurser lægger ofte beslag på en stor del af særligt de store lokaler/auditorier. 
  2. Kurser med specifikke krav til lokaler, f.eks. laboratorier, planlægges ligeledes tidligt i processen.
  3. Kandidatkurser, der typisk har færre tilmeldte, planlægges oftest sidst i processen.
  4. I det omfang, det er muligt, tages hensyn til de ønsker, som institutter melder ind i forhold til de enkelte undervisere. Forud for påbegyndelse af planlægningsprocessen indhentes disse ønsker. 
  5. Der udsendes en foreløbig undervisningsplan til institutterne 1-1½ måned før offentliggørelsen af det endelige skema. Hensigten med det foreløbige skema er at få indmeldinger fra institutterne om behov for justeringer forud for offentliggørelsen af skemaet.