Aarhus Universitets segl

Forskningsbasering/videngrundlag

Langt hovedparten af al undervisning på de forskningsbaserede uddannelser på Technical Sciences varetages af aktive, fastansatte forskere. På de erhvervsrettede diplomingeniøruddannelser varetages undervisningen af undervisere med erfaring både fra den akademiske verden og erhvervslivet. 

Særligt på diplomingeniøruddannelserne bidrager eksterne undervisere i et vist omfang med det formål at tilvejebringe anvendelsesperspektiver i undervisningen. I de tilfælde, hvor der anvendes DVIP i undervisningen, er de knyttet til en fastansat kursusansvarlig VIP, som sikrer at DVIP’en anvender nyeste forskning/udvikling i sin undervisning. DVIP kan som udgangspunkt ikke fungere som kursusansvarlig ved Technical Sciences. 

Bemandingsplaner

Bemanding af undervisningen er institutlederens ansvar. Se Aarhus Universitets principper for sikring af uddannelsernes videngrundlag (forsknings- og udviklingsbasering).

I forbindelse med det systematiske gennemsyn af uddannelserne ved årlig status og uddannelsesevaluering indgår bemandingsplanerne i drøftelserne.