Aarhus Universitets segl

Institutionsakkreditering

Kvalitetstjek af institutionen frem for de enkelte uddannelser

Den nye danske akkrediteringslov trådte i kraft 1. juli 2013 og betyder, at institutionsakkreditering afløste akkreditering af de enkelte uddannelser. Aarhus Universitet blev institutionsakkrediteret i 2018.

Institutionsakkreditering placerer ansvaret for kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne tydeligt hos institutionen og institutionsledelsen selv. For at opnå akkrediteringen demonstrerede AU, at vi har et effektivt kvalitetssikringssystem og en stærk kvalitetskultur. Universitetet skal senest genakkrediteres i 2024.

En naturlig del af kvalitetsarbejdet på AU

På AU er kvalitetspolitikken på uddannelsesområdet et naturligt omdrejningspunkt for kvalitetsarbejdet og dermed for akkrediteringsarbejdet. Derigennem sikres, at institutionsakkreditering både indgår i en strategisk udvikling af uddannelserne på AU og samtidig koordineres med øvrige udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet, så arbejdet har en forankring i driftsorganisationen også efter programmets afslutning.