Aarhus Universitets segl

Undersøgelseslandskabet

AU’s undersøgelseslandskab består af tre fast tilbagevendende undersøgelser, der bidrager til at belyse hhv. de studerendes og dimittendernes oplevelser af en lang række aspekter af AU’s uddannelser. Det drejer sig om: 

  • Studiemiljøundersøgelsen 

  • Dimittendundersøgelsen 

  • Undervisningsmiljøvurderingen 

Alle tre undersøgelser tager udgangspunkt i data fra den nationale spørgeskemaundersøgelse ”Danmarks Studieundersøgelse”, der afvikles hvert andet år blandt studerende og dimittender på videregående uddannelser i Danmark.   

Studiemiljøundersøgelsen afvikles hvert andet år i forlængelse af den nationale undersøgelse. I studiemiljøundersøgelsen samles de studerendes besvarelser i en række temaer på baggrund af udvalgte spørgsmål, og resultaterne er tilgængelige på uddannelses-, fakultets- og universitetsniveau via AU’s PowerBI-univers. Undersøgelsens hovedresultater er desuden tilgængelige i notatform i kvalitetsuniverset. 

Undersøgelsens resultater drøftes i relevante udvalg, råd og nævn på AU, jfr. procesbeskrivelsen, og besvarelserne vedrørende det faglige og sociale studiemiljø samt tidsforbrug på uddannelserne danner desuden grundlag for tre af AU’s kvalitetsindikatorer.  

Dimittendundersøgelsen afvikles hvert andet år i forlængelse af den nationale undersøgelse. I dimittendundersøgelsen udstilles 1-2 års dimittendernes svar på spørgsmål relateret til temaerne ”Relevans, sammenhæng og kompetencer”, ”Overgang til arbejdsmarkedet” samt ”Hyppigste arbejdsopgaver” i AU’s PowerBI-univers.    

Undervisningsmiljøvurderingen er en lovpligtig undersøgelse af de fysiske, psykiske og æstetiske rammer omkring uddannelserne.  Undersøgelsen gennemføres hvert tredje år.  

Med de tre undersøgelser sikrer AU, at de studerendes oplevelse af studietiden, fra de starter på studiet til de første år på arbejdsmarkedet, indgår som en fast del af datagrundlaget bag dialogen om og opfølgningen på uddannelsernes kvalitet - både på uddannelses- og aggregeret niveau.