Aarhus Universitets segl

Kvalitetspolitikken

Aarhus Universitets kvalitetspolitik på uddannelsesområdet sætter en værdibaseret retning for AU's uddannelser. Konkret er den udmøntet i fire delpolitikker, som du kan læse mere om på siderne her.


Præambel

Med denne kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aarhus Universitet sætter vi en værdibaseret retning for arbejdet med at udvikle AU’s uddannelser. Kvalitetspolitikken er ambitiøs og skal forstås som det sæt af værdier, som AU stræber for skal kendetegne AU’s uddannelser. Politiken tager udgangspunkt i den studerende og fokuserer således på, hvordan vi som universitet ønsker, at de studerende møder og engagerer sig i deres studie fra gymnasieelevens perspektiv, over studiestart, under studiet og til dimission og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det er afgørende, at AU’s uddannelser kendetegnes ved dyb faglighed såvel som et engagerende studiemiljø. Vores dimittender er væsentlige bidragsydere til samfundet. Ved at udbyde uddannelser på det højeste internationale niveau ønsker vi, at vores kandidater udvikler sig fagligt og personligt samt tilegner sig stærk akademisk dannelse. Vi ønsker, at kandidaterne bliver ansvarlige samfundsborgere, der med viden, selvstændighed, nysgerrighed, virkelyst og omtanke er parate til at udfylde og skabe attraktive jobs og yde et bidrag til det oplyste demokrati.

Prorektor Berit Eika