Aarhus Universitets segl

Studieintro

Formålet med studieintroen er:

  • at tage godt imod de nye studerende og hjælpe dem med at blive parate til 1.undervisningsuge
  • at de nye studerende bliver fagligt og socialt integreret på deres uddannelser, institutter og fakultet via kontakten med tutorer, undervisere og andre aktører i studiestarten
  • at lette overgangen fra de gymnasiale uddannelser til universitetet ved at de nye studerende får den nødvendige støtte og bliver introduceret til de nødvendige studiekompetencer, der kræves for at gennemføre en universitetsuddannelse på fakultetet.

Studieintroen forstås bredt set som aktiviteter gennem hele første studieår, der involverer både tutorer, undervisere, studievejledere, mentorer m.fl.

De tre første introdage og hytteturene bliver arrangeret og afviklet af tutorerne, der er organiseret i tutorforeninger. Tutorarbejdet er frivilligt arbejde med tydelige rammer for de konkrete opgaver. For at sikre, at alle tutorer er klædt på til deres opgave, er der udviklet retningslinjer for studiestarten, både overordnet for AU og lokalt for Technical Sciences. I retningslinjerne er der blandt andet fokus på tutorernes ansvar, opgaver og roller, på alkoholpolitik, økonomi og studiestartens indhold, og på, at tutorerne som ambassadører og værter naturligvis altid udviser respekt, ligeværdighed, åbenhed og tillid.

Alle tutorer på Technical Sciences bliver klædt godt på til at varetage deres roller og opgaver, blandt andet gennem opstarts- og evalueringsmøder, tutorkursus og førstehjælpskursus, samt grundig indføring i retningslinjerne. Technical Sciences støtter tutorforeningernes arbejde økonomisk og har det overordnede ansvar for studiestarten. Tutorerne er løbende i tæt dialog med studiestartskoordinatorerne i Vejledning og Studieinformation, der koordinerer tutorforeningernes arbejde.

I løbet af første studieår bliver de nye studerende støttet på forskellig vis, både fagligt og socialt, for at sikre, at de trives og vænner sig til de nye rammer, akademiske krav, undervisningsformer, studiefællesskaber og livet som universitetsstuderende.