Aarhus Universitets segl

Rekruttering

Rekruttering af nye studerende er en essentiel opgave for Technical Sciences. Det er ikke et spørgsmål om at rekruttere så mange studerende som muligt, men om at rekruttere “de rigtige”, så det gode match mellem studerende og uddannelse i høj grad sikres.

Rekrutteringen foregår både fysisk, i form af aktiviteter og arrangementer, og online, i form af kampagner og hjemmesider.

Aktiviteter og arrangementer

På Technical Sciences arbejder vi med en række fysiske aktiviteter og arrangementer hen over året, der skal understøtte, at de potentielle studerende har det bedste grundlag for at træffe et godt og afklaret studievalg.

Det er vigtigt, at de potentielle studerende får mulighed for at opleve universitetet og uddannelserne på nært hold, så de opnår et personligt førstehåndsindtryk af, hvad det vil sige at være studerende hos netop os, samt har direkte adgang til inspiration, information og vejledning.

Til samtlige aktiviteter og arrangementer er vejledning, kommunikation og værtskab i fokus, for at sikre en professionel og positiv afvikling, der giver deltagerne indblik, forståelse og afklaring på tvivl og spørgsmål.  

I løbet af året kan potentielle studerende og andre vigtige aktører, fx gymnasielærere, deltage i aktiviteter og arrangementer på Technical Sciences (se eksempler på dette under 'Links' i højre kolonne.

Vores aktiviteter og arrangementer planlægges, koordineres og afvikles i et samarbejde mellem VEST (Vejledning og Studieinformation, Nat-Tech Uddannelse), kommunikationsmedarbejdere og de fire ingeniørinstitutter. 

Derudover bidrager Technical Sciences til rekrutteringsindsatserne ATU, Forskerspirer, SubUniversity og Det rullende Universitet.

Kampagner og hjemmesider

På Technical Sciences er der iværksat omfattende rekrutteringskampagner på ingeniørområdet/AU Engineering, der er bygget op omkring en lang række videoer, der markedsføres specifikt til målgruppen på forskellige online medier og platforme, heriblandt Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TV2 online og bannerreklamer.

Kampagnevideoerne har til formål at vække interesse for ingeniørområdet, samt at fungere som øverste del af en “tragt”, som skal lede de potentielle studerende de første skridt mod deres endelige studievalg.  

Via kampagnevideoerne ledes de potentielle studerende ind på en landingpage, der har til formål at øge den faglige interesse og kendskabet til uddannelserne. På AU Engineering er der blandt andet portrætartikler, artikler om karriere, arrangementsoversigt og links til ingeniøruddannelsernes præsentationssider på bachelor.au.dk.  

På bachelor.au.dk, også kaldet Studieguiden, finder man blandt andet hver enkelt uddannelses faglige indhold, adgangskrav, indblik i studielivet, karriereinfomation og, på nogle sider, en såkaldt uddannelsestjekker, der via spørgsmål og svar kan være med til at afklare, om uddannelsen og den potentielle studerende er et godt match. 

Herunder er udvalgte eksempler på elementerne i den online rekruttering: