Aarhus Universitets segl

Første studieår

På Technical Sciences er indsatsen omkring første studieår forankret i Styregruppen for Fastholdelse, der har til formål at koordinere og erfaringsudveksle om aktiviteter inden for fastholdelse af studerende på tværs af fakultetets institutter. 

Gruppens hovedopgaver er at 

  • indsamle og gennemgå institutternes indsatser i relation til at mindske frafald og understøtte udbredelsen og udviklingen af idéer og indsatser 

  • identificere hvilke indsatser, der skal være tværgående og hvilke der skal implementeres lokalt på institutniveau 

  • sikre koordinering med centrale AU-indsatser i regi af Uddannelsesudvalget 

  • opstille mål og procesplan for fælles koordinerede indsatser på fakultets-niveau 

  • indhente og dele relevant viden på området og ikke mindst bringe det videre ud i arbejdet med fastholdelse i uddannelsesudvalgene 

  • understøtte en kultur hvor institutterne kan prøve idéer af og indsamle erfaringer 

Der er en bred sammensætning af medlemmer i gruppen bestående af prodekan for uddannelse (forperson), institutrepræsentanter, repræsentant fra Vejledning og Studieinformation (VEST), repræsentant fra Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter, repræsentant fra Centre for Educational Development (CED), studenterstudievejleder og studenterrepræsentanter. 

Mentorordninger

På Technical Sciences tilbyder flere uddannelser mentorordninger, hvor ældre studerende er mentorer for studerende på første studieår. Med mentorordningerne får man som førsteårsstuderende et trygt forum for at dele tanker, tvivl og eventuelle udfordringer, og mentorerne faciliterer en dialog om, hvordan man håndterer studiemæssige temaer og dilemmaer. Mentorerne er rollemodeller for de nye studerende og skal fungere som en støtte og som sparring på dét at være studerende.  

Mentorerne ansættes på institutterne, som står for den daglige koordinering og ledelse af dem. Vejledning og Studieinformation afholder et kursus, hvor mentorerne klædes på til deres rolle.