Aarhus Universitets segl

Tilrettelæggelse af undervisning og eksamen

Formål med undervisnings- og eksamensplanlægning

Formålet med undervisnings- og eksamensplanlægning er at sikre:

  • At undervisning og eksamen er planlagt bedst muligt i forhold til det faglige indhold i og mål for kurset
  • At studerende og undervisere har mulighed for at planlægge og forberede semesteret i bedst mulig tid
  • At studerende og undervisere får fordelt undervisnings- og eksamensaktiviteter bedst muligt
  • At universitetets lokaler udnyttes bedst muligt 

Betydning for dig på Health

Studerende

For studerende skal undervisnings- og eksamensplanlægningen sikre:

  • En balanceret timeplan, hvor undervisningen som udgangspunkt er jævn fordelt over semesteret.
  • At timeplanen er tilgængelig i god tid inden tilmelding til undervisning i det kommende semester, sådan at det er muligt at planlægge studieforløbet i god tid.
  • Den bedst mulige forberedelsestid ved ordinær eksamen og reeksamen.
  • At bedømmelsen finder sted hurtigst muligt efter afholdelsen af eksamen.

Undervisere og kursusansvarlige

For undervisere og kursusansvarlige skal undervisnings- og eksamensplanlægningen sikre:

  • At undervisningen er planlagt bedst muligt i forhold til det faglige indhold i og mål for kurset.
  • At eksamen er placeret bedst muligt i forhold til undervisningen.

Den enkelte kursusansvarlige godkender placeringen af undervisning og eksamen, inden planer og datoer bliver offentliggjort for de studerende.

Studienævn og studieledere

Jf. Universitetsloven er det studienævnet der sikrer tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, og sammen med studieleder forestår den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og eksamen.

Ved at beslutte principper for hvordan undervisning og eksamen skal tilrettelægges, har studienævnet indflydelse på placering af de enkelte undervisningsforløb og de enkelte eksamener.

Institutledere og viceinstitutledere

Institutledelsen kan anbefale principper for undervisnings- og eksamensplanlægning.  

Det er institutledelsen, der har det ressourcemæssige ansvar, dvs. ansvaret for at levere undervisere og eksaminatorer.

Sådan er vores proces for undervisnings- og eksamensplanlægning

Det er Health Studier, der står for planlægning af undervisning og eksamen.

Vi arbejder hele tiden med at optimere vores planlægningsprocesser gennem tæt dialog med fagmiljøerne på institutterne. Vi har fokus på at forenkle og ensrette vores processer, så de er gennemsigtige for både studerende, undervisere og institutledelse.

Vi arbejder blandt andet ud fra nogle overordnede principper, når vi planlægger vores undervisning og eksamen. Principperne er tilgængelige for alle, og vi bruger dem til at sikre ensartethed og høj kvalitet i planlægningen af alle vores undervisnings- og eksamensaktiviteter på tværs af vores uddannelser.

Undervisningsplaner

Vi offentliggør undervisningsplanerne for de studerende ultimo april for efterårssemesteret og ultimo oktober for forårssemesteret. Det er timet, så de studerende kan se undervisningsplanerne, inden der er tilmelding til undervisning.

Eksamensplaner

Vi offentliggør eksamensplanerne senest d. 15. september for vinterterminen og senest d. 15. februar for sommerterminen. Det gør vi for at sikre, at de studerende i god tid kan orientere sig i deres eksamensplan og planlægge deres studieforløbet ud fra det.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt Sofie Tinggaard på stinggaard@au.dk, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til undervisningsplanlægning på Health.

Kontakt Rikke Rønde Mønster på rm@au.dk, hvis du har du spørgsmål eller brug for hjælp til eksamensplanlægningen på Health.