Aarhus Universitets segl

Danmarks Studieundersøgelse

Aarhus Universitet har siden 2007 gennemført en undersøgelse af studiemiljøet hver 3. år . Siden 2020 er studiemiljøundersøgelsen blev gennemført som en integreret del af Uddannelses- og Forskningsministeriets nationale spørgeskema: Danmarks studieundersøgelse.

Danmarks studieundersøgelse udføres hvert andet år og består af to spørgeskemaer, et til studerende og et til dimittender.

Spørgeskema til studerende

Spørgeskemaet til studerende udsendes til alle studerende på institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet og består af to hovedmoduler: Uddannelseszoom og Læringsbarometer, herudover kan institutionerne tilvælge egne spørgsmål.

I spørgeskemaet bliver der spurgt ind til studerendes faglige og sociale trivsel. Emnerne dækker bredt og omfatter bl.a. trivsel, feedback, kontakt til underviserne, de fysiske forhold, stress og ensomhed samt chikane.

Formidling og opfølgning på AU’s studiemiljøundersøgelse

Resultaterne fra AU’s studiemiljøundersøgelse formidles dels via emnerapporter i AU’s Power BI system, dels i notater med nedenstående udvalgte temaer:

  • Kvalitet
  • Studiemiljø, tilpashed og støtte
  • Corona-trivsel
  • Ensomhed
  • Stress
  • Feedback
  • Tidsforbrug
  • Chikane, diskrimination og sexisme

Opfølgning på undersøgelsens resultater foregår dels via det daglige, løbende kvalitetsarbejde på

uddannelserne, dels via fast definerede elementer i AU’s kvalitetssystem - såsom eksempelvis årlig status på uddannelserne samt uddannelsesevaluering.

Hver 3. år gennemfører universitetet desuden en undervisningsmiljøvurdering. Undervisningsmiljøvurderingen gennemføres med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Undervisningsmiljøvurderingen baserer sig på relevante resultater fra studenterundersøgelsen, der skal medvirke til kortlægning samt beskrivelse af undervisningsmiljøet med henblik på at udarbejde handlingsplaner for forbedringer af evt. identificerede udfordringer.