Aarhus Universitets segl

Årlig status

Formål

Formålet med statusmødet er at gøre status på en uddannelses kvalitet, styrker og svagheder med henblik på at udvikle kvaliteten af uddannelsen. 

Statusmødet skal sikre, at vi arbejder med de områder af uddannelsen, hvor der er brug for indsatser og udvikling. Hvis en uddannelse f.eks. har mange kritiske undervisningsevalueringer, kan vi bruge statusmødet til at drøfte og beslutte, hvilke handlinger vi kan sætte i gang for at forbedre undervisningen. Hvis en uddannelse f.eks. har højt førsteårsfrafald eller høj ledighed, kan vi bruge statusmødet til at drøfte og beslutte, hvilke handlinger vi kan sætte i gang for at imødegå dette.

Vi gør status én gang om året, og det foregår gennem dialog mellem de centrale aktører på uddannelsen. 

Sådan er vores proces

Det er studieleder i samarbejde med studienævn, der peger på hvilke områder af uddannelsen, der kan have behov for udvikling. Vurderingen tager udgangspunkt i datamaterialet (datapakke med kvalitetsindikatorer) samt studieleders og studienævnets egen viden om og erfaringer med uddannelsen.

Til statusmødet forbereder studieleder og studienævn derfor et statuspapir, der er udgangspunkt for dialogen på mødet.

Mødeldetagerne gør status på de handlinger og udviklingsaktiviteter, der er sat i gang siden seneste statusmøde, og drøfter den aktuelle status på uddannelsen på baggrund af mødematerialet. 

Mødedeltagerne beslutter på mødet hvilke handlinger der skal sættes i gang for at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelsen.

Mødedeltagere

Til statusmødet deltager:

  • Prodekan for uddannelse
  • Institutleder (valgfri deltagelse)
  • Viceinstitutleder(e) for uddannelse 
  • Studieleder 
  • Uddannelsesleder(e)
  • Studerende (studienævnsnæstformand og én anden studerende)
  • Repræsentant fra CED (Centre for Educational Development) 
  • Studienævnsbetjener

I retningslinjen for årlig status på Health kan du læse mere om hvilken rolle du har før, under og efter statusmødet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til kvalitetsprocesserne på Health, eller har du brug for flere informationer om oplysningerne på denne side?

Så er du velkommen til at kontakte Prodekan for Uddannelse Lise Wogensen Bach (lwb@au.dk) eller Kvalitetsmedarbejder i Health Studier Julie Fallesen (jnf@au.dk)